Night mode
 
 
19,063

Kiniro No Corda Blue Sky | Kin&iro no Chord 2 | Kiniro no Corda: Blue Sky - Cung Đàn Vàng phần 2 | Kiniro no Chord Blue♪Sky | Kin-iro no Corda 2 Blu-ray

Ngay sau khi chuyển sang Seisou Gakuin, Kanade tìm thấy câu lạc bộ dàn nhạc ở giữa chuẩn bị cho đồng tình quốc gia. Hợp tác với các thành viên khác, cô ấy sẽ cải thiện kỹ năng của mình, đáp ứng các đối thủ mới và tạo ra những kỷ niệm cho những gì sẽ trở thành một mùa hè khó quên ...
Loading...